نحوه عملکرد فرآیند چاپ افست

چاپ‌ افست‌ برای‌ چاپ‌ کارهای‌ مصور‌ بر‌ روی‌ انواع‌ بستر‌های‌ چاپی‌ مناسب‌ است.‌ بیشترین‌ استفاده‌ از‌ چاپ‌ افست‌ در‌ این‌ زمینه‌ها زیر می‎باشد:

پوستر،‌ نقشه‌ و‌ تمبر‌
اوراق‌ اداری‌ و‌ انواع‌ فرم‌
روزنامه،‌ کتاب‌های‌ راهنما، مجله‌ و‌ کاتالوگ‌
بروشور‌، کتب‌ ادبی‌ نفیس و‌ کتاب‌های‌ مصور
‌  انواع‌ کارتن‌ مقوایی، لیبل‌ و‌ پلیت‌های‌ فلزی‌

 انواع سیستم‌ افست‌ 

سیستم های چاپ افست به دو نوع خشک و معمولی تقسیم بندی می‎شوند. در زیر به طور مفصل به شرح هر یک می‎پردازیم:

سیستم افست خشک

سیستم چاپ‌ افست‌ خشک‌ از‌ پلیت‌ تختی‌ استفاده‌ می‎کند که می‎تواند‌ میان قسمت‌های‌ تصویردار‌ و‌ بدون‌ تصویر‌  سطح مورد نظر را تشخیص دهد چرا که این‌ پلیت‌ها‌ به‌ پوشش‌ سیلیکونی‌ سطح‌ پلیت‌ و‌ تغییر‌ شکل‌پذیری‌ مرکب ‌‌‌مجهز می‎باشد که در زمان مشخص شدن ‌ پلیت‌، پوشش‌ سیلیکونی‌ از‌ سطح‌ تصویردار‌ برداشته‌ می‎شود،‌ اما سیلیکون‌ بر روی‌ سطح‌ بدون‌ تصویر‌ همچنان باقی‌ می‌ماند.‌

به همین ترتیب قسمت‌ تصویردار‌ به‌ خاطر‌ نبود‌ پوشش‌ سیلیکونی‌ از‌ قسمت‌ بدون‌ تصویر‌ پایین‌ تر‌ می‌آید، این اختلاف سطح ‌موجب جذب‌ لایه‌ نازکی‌ از‌ مرکب‌ می‎شود. 

در این شرایط جذب‌ مرکب‌ به‌ سطح‌ بدون‌ سیلیکون و عدم‌ چسبندگی‌ آن‌ به‌ سطح‌ سیلیکونی‌‌‌ به‌ این‌ امر‌ کمک‌ می‌کند.‌ برای چاپ افست، میزان ویسکوزیته‌ مرکب‌ اهمیت زیادی دارد که به منظور ثابت‌ نگهداشتن‌ آن‌، برای سرد و گرم کردن مرکب‌، از‌ تعداد‌ زیادی‌ نورد‌ مرکب‌ استفاده می‎شود.

این کار به ثابت نگه داشتن درجه حرارت مرکب و در نتیجه ثبات ویسکوزیته آن کمک می‎کند.مزایای استفاده از سیستم خشک افست

کاهش‌ کاغذ باطله‌ در‌ زمان‌ شروع‌ چاپ و در نتیجه صرفه جویی، چاقی‌ ترام‌ کمتر‌ و‌ رسیدن‌ به‌ رنگ‌هایی‌ با‌ درخشندگی‌‌ بیشتر از جمله مزایای استفاده از سیستم خشک افست می‎باشد.

با‌ این‌ حال‌ عدم‌ استفاده‌ از‌ آب‌ در‌ فرآیند‌ چاپ‌ موجب افزایش با دما‌ در‌ سیستم‌ مرکب‌ می‎گردد. به تبع این امر قدرت‌ چسبندگی‌ مولکولی‌ در‌ مرکب‌ بالا می‎رود و‌ در‌ نتیجه‌ مرکب‌ بطور‌ کامل‌ از‌ پلیت‌ جدا‌ نمی‌شود‌. از این جهت، مرکب‌ به‌ بخش‌های‌ غیر‌چاپی‌ نفوذ‌ می‌کند‌‌.‌
خنک‌ کردن‌ سیستم‌ مرکب‌ دهی‌ و‌ پلیت‌ برای‌ کسب نتایج مطلوب‏تر تاثیرگذار است. ‌پوشش‌ سیلیکونی‌ پلیت‌های‌ افست‌ خشک‌ از‌ پلیت‌های‌ معمولی‌ حساس‌تر‌ و شکننده‌‎تر می‎باشند.

انواع پلیت های چاپ افست

پلیت‌های چاپ‌ افست‌ به چندین نوع تقسیم بندی می‎شود که در‌ انتخاب‌ هر‌ کدام‌ به‌ مواردی‌ از قبیل هزینه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ برای‌ کار‌ چاپی‌،‌ قطع‌ کار،‌ تیراژ‌ کار،‌ نوع‌ کار،‌ کیفیت‌ مورد‌ نیاز‌ و‌ وضعیت‌ عرضه‌ پلیت‌ در‌ بازار‌ موثر می‎باشد. ‌

بطور کلی پلیت‌های‌ چاپ افست‌ براساس مواد‌ اولیه‌ مصرف‌ شده‌ در‌ پلیت‌ها‌ و‌ روش‌ ایجاد‌ تصویر‌ بر‌ آنها، به دو نوع کوچک و بزرگ تقسیم می‎شوند.

جنس پلیت های افست

ماده‌ اولیه‌ مورد‌ استفاده‌ برای پلیت‌های‌ چاپ افست‌ اغلب از ورقه‌ آلومینیوم‌ زبر‌ ساخته می‎شوند که در قطعات متوسط تا بزرگ می‎باشند.

از آنجا که آلومینیوم‌ دارای ویژگی‌های‌ مناسبی‌ ‌برای‌ چاپ‌ افست‌ است‌ و‌ آب‌ دوست‌ می‎باشد، از این رو‌ سطح‌ آن‌ برای‌ این‌ کار‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ می‌گیرد.‌

برای‌ تیراژهای‌ متوسط‌ تا‌ زیاد، پلیت‌های‌ آلومینیومی‌ ‌ مناسب‌ می‎باشند و می‎توانند کار چاپ تیراژ های بیش از یک میلیون را نیز براحتی انجام دهند.

گاهی نیز‌ ممکن‌ است‌ پلیت‌ از‌ آلیاژ استیل‌‌ با‌ لایه‌ای‌ نازک‌ از‌ مس‌ و کرم‌، ساخته می‎شود. روی‌ این‌ پلیت‌‌ها‌، قسمت‌های‌ تصویردار‌ با‌ مس‌ و‌ قسمت‌های‌ بدون‌ تصویر‌ با‌ کرم‌ مشخص‌ از یکدیگر متمایز می‎شود.‌ این‌ نوع‌ پلیت‌ها‌ برای‌ تیراژهای‌ بالا‌ مناسب‌ می‎باشند اما به علت هزینه بالا چندان مورد توجه نیستند.

پلیت‌های‌ پلی‌استری

پلیت های پلی استری یا کاغذی اغلب برای دستگاه های چاپ افست با سایز کوچک مورد استفاده قرار می‎گیرند. قیمت این پلیت ها کمتر از سایرین می‎باشد که در بالانس‌ کردن‌ آب و مرکب‌ ضعیف‌تر‌ از‌ پلیت‌های‌ فلزی‌ عمل می‎کنند.

از معایب این پلیت ها می‎توان به کیفیت پایین چاپ اشاره کرده که تنها برای چاپ‌ متن‌ و‌ تصاویر‌ خطی‌ مناسب‌ می‎باشند.
همچنین پلیت‌های‌ پلی‌ استری‌ برای‌ چاپ‌ کارهای‌ رنگی‌ با‌ ماشین‌های‌ کوچک‌ قابل استفاده بوده و‌ مصرف‌ وسیعی‌ برای‌ چاپ‌ کتب‌ تک‌ رنگ‌ با‌ ماشین‌های‌ سایز‌ متوسط‌ دارند.‌

مزایای چاپ افست

در چاپ افست، رسانه چاپی (که اغلب از جنس کاغذ است) با صفحات فلزی برخورد مستقیم پیدا نمی کند که این امر موجب افزایش کیفیت صفحات چاپ و در نتیجه ماندگاری می‎شود. 
در این روش چاپ، غلطک قابل انعطاف و است و براحتی بر روی رسانه چاپی منطبق می‎شود. چاپ افست این قابلیت را دارد که چاپ روی سطوح ناصاف از قبیل پرده نقاشی، بوم، لباس و چوب با کیفیت بالا انجام شود.
چاپ افست می‎تواند در چاپ های با تعداد پایین، متوسط و انبوه صورت بگیرد.
چاپ افست می‎تواند تصاویری شارپ، تمیز و بسیار آسان تر از چاپ مسطح (حروفی) چاپ نماید زیرا در دستگاه افست، سیلندر لاستیکی با بافت سطح چاپ مطابقت دارد.
به دلیل عدم تماس مستقیم بین صفحه فلزی زینک و سطح چاپ، موجب عمر طولانی‎تر زینک نسبت به دستگاه های لیتوگرافی (litho) می‎شود بطوری که تعداد چاپ با استفاده از زینک های باکیفیت در کنار مرکب های بهبود یافته از یک میلیون تجاوز می‎کند.
برای چاپ تیراژهای بسیار بالا، استفاده از روش چاپ افست ارزانترین روش برای تولید چاپ با کیفیت بالا می‎باشد.

معایب چاپ افست

کاهش خفیف کیفیت تصویر نسبت به چاپ photogravure و یا rotogravure.
به دلیل اکسیداسیون شیمیایی، گرایش صفحات آلومینیوم برای anodized شدن 
در صورت تهیه نشدن زینک بطور صحیح، صفحات آلومینیوم در تمایز میان نقاط حساس به چاپ در ناحیه های بدون چاپ دچار اختلال می‎شود.
2080
rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
درباره ما

با پشتوانه چندین نسل از بزرگان و پیشکسوتان صنعت چاپ و صحافی  و با بکارگیری آخرین تکنولوژی های روز جهان و نیز آخرین متدهای مدیریت تولید وکنترل کیفیت , مجتمع چاپ لیتوگرافی صحافی اندیشه برتر به عنوان یکی از تخصصی ترین شرکت های ارائه دهنده چاپ و خدمات تکمیلی در مرکز شهر اینک با افتخار و مسرت پذیرای تمامی سفارشات چاپی شما عزیزان می باشد. ما مفتخریم بهترین و عالی ترین مشاوره چاپ و صحافی را از تقاضا و سفارش تا تولید محصول نهایی پیش روی شما قرار دهیم.

از اعتماد شما به خود بی نهایت سپاسگزاریم و از این اعتمادو حسن نظر  بالنده ایم.

شبکه های اجتماعی
Top
دی ان ان