خدمات لیتو گرافی
لیتو گرافی هر برگ
زینک پلیت سترجی تی او 120،000 ریال
زینک پلیت ستر دو ورقی 220،000 ریال
زینک پلیت ستر 4/5 ورقی 440،000 ریال
خدمات چاپ با دستگاهCD هایدلبرگ 2 ورقی
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،200،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،500،000 ریال
قیمت های فوق تا 4 فرم چاپی میباشد.
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 2 ورقی
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،200،000 ریال
قیمت کارهای 5 رنگ 2 ورقی ، رنگ پنجم 2برج محاسبه می گردد و حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه می گردد.
چاپ مقوای ایندربرد تا 300 گرم 2500/000 چاپ مقوای ایندربرد تا 400 گرم 4000/000
چاپ مقوای ایندربرد تا 350 گرم3000/000 چاپ مقوای ایندربرد بالای 400 گرم 5000/000
قیمت های فوق بالای 5 فرم چاپی میباشد.(نشریات)
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ با لاک(نشریات)
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 1000 برگ 4،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 2000 برگ 4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 3000 برگ 4،400،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 4000 برگ 5،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 5000 برگ 5،000،000 ریال
در صورت سفارش زیر 5 فرم تیراژ ملاک نمی باشد و قیمت هر فرم 5،000،000 ریال می باشد.
در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .
قیمت های ذیل بالای 5 فرم چاپی میباشد.
خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 1000 برگ 6،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنجرنگ 2000 برگ 6،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنجرنگ 3000 برگ 7،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنجرنگ 4000 برگ 7،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنجرنگ 5000 برگ 8،000،000 ریال
حجم مرکب مصرفی به فاکتور اضافه میگردد.
خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ
قیمت یک رو 70*100 70*50
مات 1،200ریال 600ریال
براق 1،000ریال 500ریال
خدمات چاپ ورنی
2000 3000 4000 5000
براق 70*50ل 750،000 ریال 850،000 ریال 900،000 ریال 1،000،000 ریال
براق 70*100 1،200،000 ریال 1،300،000 ریال 1،400،000 ریال 1،500،000 ریال
مات 70*50ل 1،000،000 ریال 1،200،000 ریال 1،400،000 ریال 1،600،000 ریال
مات 70*100 1،400،000 ریال 1،600،000 ریال 1،800،000 ریال 2،000،000 ریال
تیراژ ورنی2000 برگ حداقل محاسبه میگردد .
کار زیر 50*70 همان سایز محاسبه میگردد .
چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
تیراژ قیمت هر فرم چاپی 4 رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 15،000،000ریال

دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 20،000،000ریال

دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 25،000،000ریال
سفید تمپلات جهت چاپ معکوس هر برگ 3،000 ریال میباشد. حداقل تیراژ 1000عدد
چاپ P.P با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی
تیراژ برگی قیمت کل
1/000 برگ 17/000/000 ریال
2/000 برگ 17/000/000 ریال
3/000 برگ 8/000 ریال 24/000/000 ریال
4/000 برگ 7/500 ریال 30/000/000 ریال
5/000 برگ 7/000 ریال 35/000/000 ریال
چاپ متالایز با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 1000 برگ 30،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 3000 برگ 35،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 5000 برگ 40،000،000 ریال

چاپ متالایز با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ
تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی 2 رنگ (فرم کتاب ) تا 5000 برگ 300،000 ریال
چاپ مشکی تک رنگ : 500،000 ریال (فرم معمولی )
چاپ رنگ ساختگی : 700،000 ریال میباشد + هزینه مرکب مصرفی
چاپ رنگ ساختگی تمپلات : 1،400،000 ریال میباشد + هزینه مصرفی
چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،400،000 ریال +مرکب مصرفی
چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،800،000 ریال+مرکب مصرفی
چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .
خدمات لتر پرس
خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی 1000 800،000 قالب / تیغ 1000 1،000،000 برجسته 1000 1،500،000
خط تا دو ورقی 2000 800،000 قالب / تیغ 2000 1،000،000 برجسته 2000 1،500،000
خط تا دو ورقی 3000 1،000،000 قالب / تیغ 3000 1،300،000 برجسته 3000 1،500،000
خط تا دو ورقی 4000 1،000،000 قالب / تیغ 4000 1،500،000 برجسته 4000 1،500،000
خط تا دو ورقی 5000 1،000،000 قالب / تیغ 5000 1،500،000 برجسته 5000 1،500،000
هزینه لتر پرس 90*60 حداقل 2/500/000 ریال می باشد.
تعرفه قیمت طلاکوب
اندازه کلیشه تیراژ هر برگ تا 1000 عدد تیراژ هر برگ تا 2000 عدد تیراژ هر برگ تا 3000 عدد تیراژ هر برگ تا4000 عدد تیراژ هر برگ تا 5000 عدد
10*10 1300ريال 1200ريال 1100 ريال 1000 ريال 900 ريال
10*15 1500 ريال 1400 ريال 1300 ريال 1200 ريال 1100 ريال
15*15 1700 ريال 1600ريال 1500 ريال 1400 ريال 1300 ريال
15*20 1900 ريال 1800 ريال 1700 ريال 1600 ريال 1500 ريال
20*20 2100 ريال 2000 ريال 1900 ريال 1800 ريال 1700 ريال
30*30 3100 ريال 3000 ريال 29000 ريال 2800 ريال 2700 ريال
30*40 4000 ريال 3800 ريال 3600 ريال 3400 ريال 3200 ريال
هزینه آماده سازی 500/000 ريال می باشد.
تیراژحداقل 1000 برگ محاسبه می گردد.
برای تیراژهای بالای 5000 برگ قیمت واحد 5000 برگ محاسبه می شود.
برای باز و بسته کردن فرم 1/300/000 ريال محاسبه می شود.
قیمت های فوق برای طلا و نقره کوب عادی بوده و برای نوارهای رنگی خاص قیمت براساس قیمت مواد مصرفی تغییر خواهد کرد.
خدمات سلفون کشی
ابعاد حرارتی مات حرارتی براق سلفون مخمل
70*100 4500 4400 24000
70*50 2250 2200 12000
45*60 1750 1700 11000
70*33 1500 1450 10000
50*35 1150 1100
45*30 900 850
35*25 650 600
قیمت ها بصورت ریال می باشد .
سلفون حرارتی مات سانتی 64 ریال می باشد .
سلفون حرارتی براق سانتی 62 ریال می باشد .
سلفون واتر بیس مات سانتی 55 ریال می باشد .
سلفون واتر بیس براق سانتی 50 ریال می باشد .
خدمات یووی
ابعاد یووی براق سیلک موضعی یووی شنی موضعی یووی اکلیل برجسته موضعی یووی براق برجسته موضعی تمپلات سیلک
70*50 1200 2600 2800 2400 1800
45*60 1000 2400 2600 2200 1600
70*33 900 2200 2400 2000 1400
50*35 800 2000 2000 1900 1200
45*30 700 1800 1800 1800 1000
35*25 600 1600 1800 1600 900
قیمت ها بصورت ریال می باشد .هزینه شابلون 500/000 ریال،هزینه فیلم 500/000 ریال
چنانچه بیشتر از 30% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .
خدمات سلفون کشی متالایز
ابعاد قیمت هر برگ
70*100 6،000 ریال
70*50 3،000 ریال
45*60 2،800 ریال
70*33 2،500 ریال

خدمات صحافی
صحافی مفتول
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 300
وزیری 300
زیر 3 فرم ، 3 فرم حساب می شود .
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک 350
رحلی بزرگ 400
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .
قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ 400
خشتی متوسط 350
خشتی کوچک 300

 

صحافی چسب گرم
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 300
وزیری 300
زیر 10 فرم ، 10 فرم حساب می شود .
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک 350
رحلی بزرگ 400
در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .
قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ 400
خشتی متوسط 350
خشتی کوچک 300

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .
ته دوزی به همراه چسب گرم هر فرم 1/000ریال می باشد حداقل 10فرم و تیراژ1000عدد محاسبه می گردد.
تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در مجله هر برگ 500 ریال
تراکت ، بروشور یا هر نوع لائی گذاری در صفحه مشخص یا خاص هر برگ 800 ریال
سلفون گذاری به همراه آدرس هر مجله 1200 ریال می باشد سلفون توسط کارفرما ارسال می گردد.
هزینه هر بسته شیرینک (نایلون) قطع رحلی تا ارتفاع 30 سانت 20/000ریال محاسبه میگردد.
هزینه هر بسته شیرینگ (فیلم)قطع رحلی تا ارتفاع 10سانت 5/000 ریال محاسبه می گردد.
ته دوزی فرم خاص (خشتی، رحلی بزرگ و بیاضی ) هرفرم1000 ریال می باشد.
ته دوزی فرم معمولی ( وزیری ،رقعی) هر فرم 500 ریال می باشد.
ته دوزی زیر 10 فرم 10 فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم لت 2 فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم هر لت اضافه جلد 2 فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم جلد 3 لتی 3 فرم محاسبه می گردد.
در صحافی چسب گرم جلد 4 لتی 5 فرم محاسبه می گردد.
جلد سازی تقویم رومیزی ابعاد حدود 22*14 هر جلد 20/000ریال محاسبه می گردد.
صحافی فنر پانچ
عرض قیمت با ترتیب و صحافی
20 سانتی متر 10/000 ریال
30 سانتی متر 12/000 ریال
در صورت بیشتر از 40 صفحه اجرت صحافی توافقی می باشد .

اطلاعات تماس

خیابان مطهری ، ابتدای سهروردی شمالی ، جنب بانک ملت پلاک281

021-57818

info.andishehbaratr@gmail.com