صحافی (چسب گرم،مفتول،فنرپانچ)


دستگاه های صحافی موجود در چاپخانه:


- پنج دستگاه برش پلار تمام اتوماتيك
- ماشين تاكنی اشتال ٦شانه ١٠٠در ٧٠تمام ديجيتال
- ماشين تاكنی اشتال ٤شانه ٦٠در ٩٠و سه عدد ماشين ورق تاكني اشتال ديگر
- دو دستگاه ماشين چسب گرم ٢٤خونه لاين كامل مولر مارتينی  و برش سه طرفه
- دو دستگاه ماشين مجله زني مفتول تمام اتوماتيك
- ماشين پانچ و فنر
- دستگاه لتر پرس طلاكوب دو ورقي ٧٢
- لترپرس دوورقي هايدلبرگ ٧٢
- لترپرس سه ورقي هايدلبرگ ٨٨
- دستگاه ته دوزي تمام اتوماتيك آستر
- خط كامل صحافی جلد سخت نيمه اتوماتيك

  

اطلاعات تماس